Zákon o požární ochraně

Zákon č. 133/1985 Sb., § 43, odst. 1 uvádí: Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize provádí způsobem podle tohoto zákona. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Komentáře jsou uzavřeny.